Testamentul prințesei Maria Cantemir

Material publicat în Revista de Istorie a Moldovei, Chișinău, 2016, nr. 1, p. 102-135

Testamentul Mariei Cantemir in Revista de Istorie a Moldovei, 2016, nr. 1 (versiunea PDF contine și fotocopiile de pe originalul testamentului)

 

Rezumat

În documentarul Testamentul prințesei Mariei Cantemir (1700-1757) autorii prezintă o scurtă biografie a fiicei marelui învățat român Dimitrie Cantemir a cărei viață s-a desfășurat  în mare parte în Rusia. Atenția principală este acordată Testamentului și Scrisorii testamentare  din  8 august 1757, lăsate de prințesă cu o lună înainte de moarte, documente care au fost descoperite la Moscova în 2009. Se analizează și se apreciază valoarea științifică a celor două acte, se resping unele mituri legate de persoana Mariei, se identifică persoanele care figurează în ele,  iar prin aceasta se întregeste în mare parte biografia prințesei. În Anexă se aduc integral cele două documente în original și traducere în limba română, precum și facsimilile acestora.

Cuvinte cheie: Dinastia Cantemir, Dinastia Cantacuzono,   moștenire, avere, mănăstire, act istoric

Summary

In the documentary Testament Princess Mary Cantemir (1700-1757) the authors present a brief biography of the great sage Romanian Cantemir daughter whose life was held largely in Russia. The main attention is paid wills and testamentary Letter of 8 August 1757 princess left a month before she`s death, documents that were discovered in Moscow in 2009. It is analyzed and assessed the scientific value of the two acts, repel myths the person of Mary, identify persons appearing in them, and thereby largely completes biography of Princess. Fully enclosed bring two documents in original and translation into Romanian and facsimile thereof.

Keywords: Cantemir Dynasty, Cantacuzono, Bantâș, inheritance, property, monastery, historic act

Citește în continuare „Testamentul prințesei Maria Cantemir”

Reclame